ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΟΔΑ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές 7ου και μεγαλύτερων εξαμήνων (που δεν έχουν καταθέσει έως σήμερα αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία) θα καταχωρούν τα στοιχεία τους. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν (κατά προτεραιότητα) ένα από τα επιστημονικά πεδία (έως και 3 πεδία) του ΤΟΔΑ στα οποία επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία. Επίσης, θα μπορούν (κατά προτεραιότητα) να προτείνουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θέλουν να εκπονήσουν. Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα τις διαχειρίζεται 3μελής επιτροπή, η οποία θα εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος το οριστικό θέμα και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας του κάθε φοιτητή, αφού λάβει υπόψη της τις προτιμήσεις των φοιτητών. Η επιτροπή θα δέχεται τα ηλεκτρονικά σας αιτήματα σε χρόνο που θα ανακοινώνεται εγκαίρως στον ιστότοπο του Τμήματος. Μετάβαση στη φόρμα